Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania stroną. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników naszej strony.

GROMADZENIE DANYCH

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW przechowuje zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący:

  • publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika),
  • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół http o ile jest możliwa,
  • nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji,
  • czas nadejścia zapytania,
  • pierwszy wiersz żądania http,
  • kod odpowiedzi http,
  • liczbę wysłanych przez serwer bajtów,
  • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do strony www.bizuteria.galeriamoya.pl nastąpiło przez odnośnik,
  • informacje o przeglądarce użytkownika,
  • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP. Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów, itp.

GOOGLE ANALYTICS ORAZ ADWORDS

Strona www.bizuteria.galeriamoya.pl wykorzystuje oprogramowanie Google Analytics oraz AdWords. Oprogramowanie to służy do analizy ruchu użytkowników na stronie w celu jej rozwoju oraz dostosowania oferty do wymagań użytkowników. Oprogramowanie to może zostać również użyte w celach remarketingu.
Dane gromadzone przez oprogramowanie nie jest kojarzone z konkretnymi osobami.